Město České Budějovice – městská památková rezervace

Proč navštívit toto místo?

České Budějovice jsou řazeny mezi nejhezčí města v naší zemi, o čemž svědčí také fakt, že městská památková rezervace České Budějovice byla zřízena již v roce 1980, aby chránila významný historický soubor městských staveb se zachovaným raně-gotickým půdorysem historického jádra.

Součástí rezervace jsou především upravené gotické, renesanční a barokní měšťanské domy s podloubími, proslulá strážná a hlásná Černá věž s vyhlídkou, v jejíž zvonici se nachází zvon Budvar s nápisem „Dej Bůh štěstí“. Podle pověsti pomáhal věžnému se zvoněním umíráčku kostlivec, kterého ale mohou spatřit pouze děti. Známá barokní Samsonova kašna uprostřed náměstí Přemysla Otakara II. je jednou z největších svého druhu v zemi. Originální sochařská díla z kašny včetně sochy Samsona jsou nyní vystavena v přízemí českobudějovické radnice. Nedaleko náměstí jsou renesanční Masné krámy, kde z bývalých krámků řezníků vytvořili boxy známé pivnice Budějovického Budvaru. Velmi zajímavou částí rezervace je i Piaristické náměstí se Solnicí, pozdně gotickou budovou z 16. století. Na její fasádě lze spatřit tři různě velké obličeje vytesané z kamene, které podle pověsti zpodobňují lupiče, kteří chtěli vyloupit přilehlý kostel Obětování Panny Marie s dominikánským klášterem a byli poté popraveni. Z církevních staveb v rezervaci vyniká gotická katedrála sv. Mikuláše vedle Černé věže, která je hlavním kostelem biskupství. Na dřevěném hlavním oltáři svatého Mikuláše z Myry je oltářní obraz s legendárním výjevem „Sv. Mikuláš křísí dvě mrtvé děti“ od J. Bachmanna z roku 1648. V obětním stole byly vloženy ostatky svatého Jana Nepomuka Neumanna, rodáka z Prachatic a studenta českobudějovického gymnázia.

Jak se dostat na místo?