Muzeum koněspřežky

Zde prezentovaná železniční trať byla budována jako první v kontinentální Evropě. Spojovala České Budějovice s městem Linz, které bylo součástí stejné říše (dnes je Linz významným rakouským městem). Drážní domek je nejznámějším dokladem tohoto unikátního technického díla na našem území. Zajímavostí je, že stavba byla na území České republiky tak kvalitní, že mnohé úseky trasování původní dráhy jsou využívány dodnes jako součást nedávno modernizovaného spojení do Rakouska.

Jako součást Jihočeského muzea v Českých Budějovicích lze navštívit Muzeum koněspřežky. Železniční trať tažená koňmi byla vybudována v letech 1825-1836 mezi městy České Budějovice, Linec a Gmunden. Jednalo se o nejstarší železnici na evropské pevnině. Muzeum zahrnuje Strážní domek č. 1 v Mánesově ulici v Českých Budějovicích, který je národní kulturní památkou. „Zdejší expozice vám přinese jiný pohled na provoz nejstarší železniční dopravy a informace o památkách spojených s historií koněspřežní železnice na území krajského města. Popisuje nejen historii, ale i současnost strážních domků a přibližuje nelehký život drážních strážníků, kteří se v hierarchii železniční společnosti často nalézali na nejspodnějším stupínku… Strážní domek … je i přes dílčí stavební úpravy jedinou autentickou stavbou ve městě, mající přímý vztah ke koněspřežní železnici. Sloužil jako bydlení pro drážní strážníky zaměstnance železniční společnosti. Každému strážníkovi byl svěřen dohled nad úsekem dlouhým zhruba tři kilometry.“ Nedaleko od domku se nacházejí další památky související s koněspřežkou, například Lannova loděnice (Čtyři Dvory), kde se stavěly lodě a kde se narodil podnikatel Vojtěch Lanna. Dále se jedná o Hostinec U Zelené ratolesti, kde byl původní zájezdní hostinec, přádelny vlny a sklady Lannovy zasílatelské firmy, byty pro kočí, stáje a kůlny pro vozy. V Nisslově domě (nároží dnešní České a Piaristické ulice) se nacházela pokladna pro osobní přepravu a úřadovny železnice. Protější nároží sloužilo jako nástupiště a byl zde oficiální začátek železnice.

Jak se dostat na místo veřejnou dopravou?

  • Lze využít linek MHD 7, 13, 15, 16 a 19. Zastávka ve směru od centra města je relativně hodně vzdálená, v opačném směru je to o mnoho lepší. Nicméně díky své poloze v širším středu města doporučujeme krátkou procházku.

Adresa / Location:

  • Mánesova 44/10
  • České Budějovice
  • GPS: 48.9684456N, 14.4717931E