Naučná stezka „Po hrázích Vrbenských rybníků“

Pokud vás baví pozorování přírody nebo se toužíte projít úchvatnou krajinou v blízkosti dosahu městské hromadné dopravy, je pro Vás tato lokalita jako stvořená. Lepší lokalitu pro nerušené procházky s partnerem nebo klidné místo na učení v Českých Budějovicích zkrátka nenajdete.

Západ slunce nad Vrbenskými rybníky

Vrbenské rybníky

V dohledu českobudějovických sídlišť Vltava a Máj je přírodovědný unikát přírodní rezervace Vrbenské rybníky, sestávající ze soustavy čtyř rybníků Černiš, Domin, Starý a Nový Vrbenský rybník, okolo kterých bylo napočítáno téměř dvě stě druhů ptáků, z toho více než 80 jich tu hnízdí. Vrbenské rybníky jsou ideálním místem pro běh, rodinnou procházku, přírodovědnou procházku či pro celodenní výlet. Lze zde pozorovat množství vodních ptáků a zajímavých rostlin. Přírodní rezervaci zřízenou v roce 1990 tvoří rybníky a okolní mokřiny a lesy. Naučná stezka je tvořená deseti zastaveními. Největším zážitkem je pozorovat na rybníku Domin jarní hnízdění racků chechtavých. Bývá jich okolo 2 000 až 3000 párů a přes jejich veselý křik doslova není slyšet vlastního slova. Kromě racků můžeme pozorovat kachny divoké, husy, lysky, poláky, volavky, zrzohlávku rudozubou, kopřivku obecnou, potápku černokrkou či hohola severního. Na hrázích vyzpěvují budníček menší, pěnkava obecná a další. Dutiny v kmenech statných dubů, lemujících hráze rybníků, slouží za útočiště mnoha druhů netopýrů a v okolních olšinách žije okolo 800 druhů motýlů jako je rákosnice ostřicová, makadlovka, píďalka, přástevník, trávníček ad. V rezervaci se vyskytuje více než 400 druhů vyšších rostlin, jako kotvice plovoucí, šmel okoličnatý, stolístek přeslenitý, orobinec úzkolistý, rákos a zblochan bahenní. Mokřadní louky jsou kryté rašeliníkem a z bylin se na nich vyskytují bazánovec kytkokvětý či zábělník bahenní. Na loukách roste orchidej prstnatec májový, všivec ladní a ocún jesenní. V bažinných olšinách tvoří bylinné patro ďáblík bahenní, kapraď hřebenitá, kapradiník bažinný, žebratka bahenní z dřevin se především na okrajích vyskytují bříza pýřitá, bříza bělokorá, dub letní a borovice lesní. Při okraji rezervace leží bažantnice a vede rušná dálnice.

Jak se dostat na místo veřejnou dopravou?

  • Lokalizace na okraji města znamená nutnost cestovat MHD. Z konečné zastávky České Vrbné je tato poklidná rezervace vzdálená jen několik desítek metrů.