Naučná stezka Terčino údolí

Celé údolí je považováno za jeden z vrcholných celků romanticko-sentimentálního období krajinářské architektury. Komplex slouží nejen jako nádherné místo pro výlety, ale i jako ukázka řemeslně jemně řešené krajinné kompozice, a proto celé údolí a stezka patří k nejnavštěvovanějším místům Novohradských hor.

Vodopád, Terčino údolí

Terčino údolí

Jedna z nejkrásnějších českých naučných stezek se nachází v Novohradských horách, kilometr od Nových Hradů v romantickém údolí říčky Stropnice. Sedmikilometrová stezka začíná u vstupní brány u silnice z Nových Hradů do Horní Stropnice nebo u záchytného parkoviště v Údolí naproti bývalého pivovaru. Státní přírodní rezervace Terčino údolí je od roku 1992 Národní přírodní památkou na rozloze 139,29 hektarů. První úpravy volné krajiny začaly v 18. století na popud hraběcího rodu Buquoyů (potomci vítězného císařského generála v bitvě na Bílé hoře), který v údolí nechal z původní bažantnice zřídit anglický lesopark s cizokrajnými stromy a keři a v parku dal vybudovat odpočinkové (rekreační) stavby jako Václavovy lázně, Švýcarský dům, Hamr, umělý vodopád, pavilonky, pomníčky s veršovanými nápisy a další krajinářské prvky jako rybníčky či upravené cesty s bíle natřenými dřevěnými můstky a lavičkami. Od vodopádu stezka pokračuje hlubokým skalnatým kaňonem. „Cílem bylo vytvořit v parku pomocí přírodních prostředků scény jako z romantických obrazů, na kterých se objevovaly krásné antické budovy obklopené lesy a pastvinami, zříceniny, rozeklaná skaliska, vodopády a další podobné romantické výjevy.“ Park se řadí k nejvýznamnějším historickým parkům romanticko-sentimentálního období v České republice. Navštívili a obdivovali ho například Wolfgang Amadeus Mozart a císař František I. Na konci Terčina údolí se tyčí pozdně gotická tvrz pravidelného typu Cuknštejn, jedno z nejzachovalejších vladyckých sídel z 15. století v českých zemích. Parkem prochází naučná stezka, která seznamují návštěvníky s historií parku i se všemi zajímavostmi, které se zde vyskytují.

Jak se dostat na místo veřejnou dopravou?

  • Hlavní brána do parku, kde naučná stezka začíná, se nachází okolo 700 metrů od nejbližší zastávky autobusové linky z Českých Budějovic. Autobusové spojení je dostupné jak ve všední dny, tak o víkendech. Vlakové nádraží je od výchozího bodu vzdáleno okolo 6,5 kilometrů. Pokud k tomu přičteme dlouhé intervaly mezi spoji, cestu vlakem k této atraktivitě nedoporučujeme, mimo jiné také z důvodu, že většinu cesty z nádraží absolvujete po silnici s rušným provozem.

Adresa / Location:

  • Terčino údolí / Theresa’s Valley, Nové Hrady
  • GPS: 48.7822228N, 14.7590008E